DALŠÍ SLUŽBY

Výstavba a rekonstrukce domu a bytu na klíč

Pokud jste si nevybrali katalogový domek a chcete vyřešit Váš projekt přímo na míru, rádi Vám navrhneme moderní (rodinný) dům na klíč.
Postavme ho společně! Bude to Váš domov a budeme rádi, pokud ponese i Váš vlastní rukopis, sny a vize.

Chystáte se koupit byt či dům, který chcete zrekonstruovat, nebo se chystáte takový koupit? Poradíme Vám, jak efektivně zvládnou celý projekt a zrealizujeme kompletní proměnu.

Kontaktujte nás.

Vypracování projektové dokumentace

Vypracujeme Vám projektovou dokumentaci na míru.

Projekt se doplňuje o části Stavební část a Statika, Zdravotechnika, Topení, Elektroinstalace, Požární bezpečnost, případně Plynofikace, Rekuperace, Čistírna odpadních vod, Chlazení a jiné v závislosti na navrhnutém řešení objektu.

Zpracování Projektové dokumentace trvá 1 měsíc od odsouhlasení půdorysného řešení a vizuálního dělání domu.

Pro více informací se nám neváhejte ozvat.

Stavební dozor a virtuální stavbyvedoucí

Stavíte a hledáte kompetentní osobu, která za Vás na všechno dohlédne? Zajistíme spolehlivého stavbyvedoucího či stavební dozor

Stavbu si zároveň můžete hlídat sami z pohodlí domova či zaměstnání. Využíváme moderní komunikační technologie jako Viber, WhatsApp, Skype, Messenger atd., díky kterým zprostředkujeme konzultace, videohovory, online prohlídky a dozorování staveb přímo z místa. 

Díky službě šetříme Váš čas i náklady. Služba je vhodná jak pro investory staveb, tak pro řemeslníky po celé ČR. 

Vyberme spolu tu nejefektivnější možnost konzultací.

Služba razítka

Vyřídíme za Vás jakékoli záležitosti na úřadech, zejména ohlášení staveb či rekonstrukce bytu, bourací, územní povolení, povolení ke stavbě domu, kolaudace stavby a s ní spojené dokumenty (stavební deník, geometrický plán,…).

Zajistíme zápis Vaší stavby na katastru, prověříme právní stav nemovitosti a postaráme se o zajištění dalších právních dokumentů.

Nechte komunikaci s úřady na nás.  

Stavba a rekonstrukce domu a bytu na míru

Novostavba nebo rekonstrukce domu na klíč probíhá následovně:

1. Seznámení se se zadáním

Důkladně vyslechneme Vaše představy o bydlení. Zajímá nás Váš názor na bydlení, Vaše požadavky na dispozici, na prostorové a technické požadavky, na vnější vzhled domu, bytu či vybavení.

Pozn.: již v tomto kroku je nezbytné pracovat s územním plánem obce/města pokud existuje, případně s jinými regulativy.

2. Prohlídka pozemku, bytu, domu před rekonstrukcí

Důkladně vyslechneme Vaše představy o bydlení. Zajímá nás Váš názor na bydlení, Vaše požadavky na dispozici, na prostorové a technické požadavky, na vnější vzhled domu, bytu, vybavení.

Pozn.: již v tomto kroku je nezbytné pracovat s územním plánem obce/města pokud existuje, případně s jinými regulativy.

3. Tvorba návrhu

S načerpanými informacemi v předchozích krocích je primárně tvořen půdorys, dispozice, 3D model.

4. Vypracování projektové dokumentace a její obsah

Po odsouhlasení půdorysného řešení a vizuálního zpracování domu či bytu s Vámi dořešíme technické vybavení. Doporučíme Vám vhodné vybavení z hlediska komfortu, ale přihlížíme i na ekonomickou návratnost. V této fázi začíná etapa zpracování projektové dokumentace. 

5. Stavební povolení

Po ukončení projekčních prací a předání projektu můžete začít vyřizovat stavební povolení. Dokážeme Vám být nápomocni a poskytnout Vám poradenství v této problematice, nebo se můžete při vyřizování nechat zastupovat námi. V případě zastupování v této věci začínáme vyřizovat povolení už v průběhu projekční fáze, kdy oslovujeme dotčené orgány k vyjádření k projektové dokumentaci – tím dochází k rychlejšímu zprostředkování stavebního povolení.

6. Dozorování staveb

Stavební dozor zajišťujeme pro Vaše potřeby ke stavebnímu povolení při svépomocné výstavbě, což je nezbytné pro vydání stavebního povolení. Dále stavební dozor zajišťujeme při realizaci stavby buď komplexně na celou stavbu, nebo jen na konstrukce, které požadujete probrat, zkontrolovat.

Výkon stavebního dozoru spočívá v prostudování projektové dokumentace, v jejím vypracování, návrhu úsporných opatření, kontrole dodavatelských firem z hlediska kvality a ceny díla. S přibývajícími požadavky na výstavbu energeticky úsporných domů má smysl zařadit stavební dozor do výstavby. Nezbytná je kontrola a realizace stavebních detailů, které nebyly předmětem řešení v projektové dokumentaci.

7. Cena

Cena za projekční práce se stanovuje individuálně a závisí na komplikovanosti navrhovaného objektu a požadavků na zpracování dokumentace –  k územnímu řízení, stavebnímu řízení, realizačnímu projektu.

V případě zájmu zašlete Váš dotaz pomocí formuláře v Kontaktech, rádi Vám odpovíme.

Při jednoduchých moderních rodinných domech garantujeme cenu jako za katalogové rodinné domy včetně osazení stavby na pozemek a projektů přípojek.

Služba razítka

 

Vyřídíme za vás jakékoli záležitosti na úřadech, zejména: 

– ohlášení staveb či rekonstrukce bytu, bourací, územní a stavební povolení (v rámci těchto povolení zajišťujeme dále vyjádření dotčených orgánů, tj. správců sítí a orgány státní správy, případně dalších subjektů určených stavením úřadem)

– zápis stavby na katastru

– prověření právního stavu nemovitosti

– kolaudaci

 
Ke kolaudaci zajišťujeme všechny potřebné dokumenty jako jsou například:

– fotokopie pravomocného stavebního povolení, pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením

– písemné zplnomocnění v případě, že stavebník pověří na vyřízení žádosti jinou fyzickou nebo právnickou osobu

– opis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení

– geometrický plán se zaměřením stavby

– stavební deník

– rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení nebo jiná opatření dotčených orgánů státní správy, pokud jsou předepsány zvláštními předpisy

další doklady, pokud si je stavební úřad vyžádal, např.: doklady o splnění základních požadavků na stavby: doklady o vyhovujících výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření vhodných stavebních výrobcích ve smyslu zákona č. 90/1998 CFU stavebních výrobcích v platném znění

– doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám

– územní rozhodnutí

– doklad o energetické certifikaci budovy ve smyslu zák. č. 555/2005 CFU o energetické náročnosti budov a o změně některých zákonů

– správní poplatek ve smyslu zákona č.145 / 1995 CFU o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

a mnohé další.